Maria Ackerfors

Maria Ackerfors. Foto: Maria Ackerfors

Maria Ackerfors. Foto: Maria Ackerfors

Maria Ackerfors

Maria Ackerfors är konstnär, bosatt i Norrköping. Med ett flertal utställningar i bagaget ger hon sig i Rut och Jean-Pierre firar jul på serieformatet. Gemensamt för alla hennes verk är normkritiken, som, förutom här, tydligast visat sig i utställningarna Av hela mitt hjärta på Norrköpings stadsmuseum och Det vackra bortom idealen i S:t Larskyrkan i Linköping.

www.mariaackerfors.se

Bibliografi

Rut och Jean-Pierre firar jul (2014)